Bảng giá Mũi khoan bê tông Avatar

Chủng loại Số lượng Giá (VND)
Mũi khoan Avatar 10×160 cái 25.000
Mũi khoan Avatar 10×210 cái 30.000
Mũi khoan Avatar 12×160 cái 25.000
Mũi khoan Avatar 12×210 cái 35.000
Mũi khoan Avatar 14×210 cái 45.000
Mũi khoan Avatar 16×210 cái 50.000
Mũi khoan Avatar 16×350 cái 80.000
Mũi khoan Avatar 18×210 cái 55.000
Mũi khoan Avatar 18×350 cái 90.000
Mũi khoan Avatar 20×350 cái 100.000
Mũi khoan Avatar 6×110 cái 15.000
Mũi khoan avatar 8×110 cái 20.000
Mũi khoan Avatar 8×160 cái 20.000

Danh mục:
0

Giỏ hàng của bạn