Bảng giá Cờ lê-tròng loại thường

Loại Cờ lê : 1 đầu hở 1 đầu tròng
Xuất xứ : Trung Quốc

Cờ lê-tròng thường 8mm : 10.000 VNĐ
Cờ lê-tròng thường 10mm : 10.000 VNĐ
Cờ lê-tròng thường 12mm : 10.000 VNĐ
Cờ lê-tròng thường 13mm : 10.000 VNĐ
Cờ lê-tròng thường 14mm : 10.000 VNĐ
Cờ lê-tròng thường 15mm : 15.000 VNĐ
Cờ lê-tròng thường 16mm : 15.000 VNĐ
Cờ lê-tròng thường 17mm : 15.000 VNĐ
Cờ lê-tròng thường 18mm : 15.000 VNĐ
Cờ lê-tròng thường 19mm : 15.000 VNĐ
Cờ lê-tròng thường 21mm : 25.000 VNĐ
Cờ lê-tròng thường 22mm : 25.000 VNĐ
Cờ lê-tròng thường 23mm : 25.000 VNĐ
Cờ lê-tròng thường 24mm : 25.000 VNĐ
Cờ lê-tròng thường 27mm : 55.000 VNĐ
Cờ lê-tròng thường 30mm : 65.000 VNĐ
Cờ lê-tròng thường 32mm : 70.000 VNĐ
Cờ lê-tròng thường 36mm : 115.000 VNĐ

0

Giỏ hàng của bạn